Läger för män

Det är ibland svårt att beskriva hur mycket mod det innebär att övervinna känslor av skam, skuld och ensamhet och våga möta andra med liknande...

Se mig! Medlemsundersökning 2017

Under senhösten 2017 genomförde Rise en medlemsundersökning kring vårdens bemötande och tillgång till specialiserad traumabehandling. Här finner du en rapport som innehåller en sammanställning av...

Uttalande från Rise styrelse

Information från Rise styrelse 2018-04-30 Det har kommit Rise till kännedom att en till styrelsen adjungerad ledamot (november 2017 – mars 2018) har skickat skrivelse...

Rise i SvD brännpunkt

Rise inledde ett nytt intensivt år med att i lördags, tillsammans med ett stort antal andra aktörer och viktiga profiler, uttrycka vår uppfattning i SvD...