Medarbetare och Styrelse

Her­mi­ne Holm
Her­mi­ne Holm
Ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re och Stöd­per­son*
Eija Varg­blom Bro­man
Eija Varg­blom Bro­man
Stöd­ansvarig och Stöd­per­son*
An­ni­ka Bill­gert
An­ni­ka Bill­gert
Kans­li­an­sva­rig
Gu­nil­la Sunn­ros
Gu­nil­la Sunn­ros
Verksamhetsstöd och Stöd­per­son*
Emelie Karinsdotter
Emelie Karinsdotter
Projektledare (föräldraledig)
Hannah Kroksson
Hannah Kroksson
Projektledare Rise unga

 

Hannes Aurell
Projektledning och verksamhetsstöd
hannes.aurell@rise-sverige.se

 

* Rollen som stödperson

Alla stödpersoner inom Rise har själva varit sexuellt utsatta som barn och genomgått Rise internutbildning för rollen. För att vara stödperson krävs att du kommit till en plats i din läkningsprocess där du vill, orkar och bedöms lämplig att ge stöd vidare till andra. Kontinuerlig utbildning och handledning är en naturlig del av arbetet som stödperson. Idag är ett 20-tal medlemmar, kvinnor och män, runtom i landet aktiva som stödpersoner inom de olika stödfunktioner som finns i Rise.

Styrelse

Ma­ri­an­ne Björk
Ma­ri­an­ne Björk
Sty­rel­se­ordförande
Bar­bro Sjö­qvist
Bar­bro Sjö­qvist
Sty­rel­se­ledamot
He­lén Carl­son
He­lén Carl­son
Sty­rel­se­le­da­mot
Ma­h­sa Ho­may­ountash
Ma­h­sa Ho­may­ountash
Sty­rel­se­le­da­mot
Kipa Poikolainen
Kipa Poikolainen
Sty­rel­se­le­da­mot
Her­mi­ne Holm
Her­mi­ne Holm
Suppleant