Rise-podden

För den som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen kan det vara livsavgörande att få ta del av erfarenheter och upplevelser hos andra med liknande erfarenheter. Känslor såsom skam, skuld och ensamhet är ofta en viktig anledning till att vi som utsatts berättar om övergreppen först långt senare i livet. Dessa känslor minskar i sin tur ofta, när vi får lyssna på andra och förstå att vi inte är ensamma om våra upplevelser. Det var inte vårt fel och det är inte fel på oss.

Du kan lyssna när du vill, utan att någon annan vet

Som en del i att ge möjlighet till igenkänning och reflektion har vi tagit fram den s k Rise-podden. Podden ger dig en unik möjlighet att lyssna när du vill, var du vill, utan att någon behöver veta och utan att du behöver berätta att du varit utsatt om du inte är redo för det.

Olika teman

Varje avsnitt har olika teman, i syfte att sprida kunskap, minska stigmat kring sexuella övergrepp i barndomen, ge möjlighet till igenkänning och samtidigt hopp om att det går att må bättre. Vi tror och hoppas att du som varit utsatt ska finna kraft och igenkänning i podden.

Värdefullt för alla

Vi rekommenderar även dig som är närstående eller möter utsatta i ditt yrkesliv att lyssna – för att förstå mer.

2017 lanserade vi våra fyra första avsnitt av Rise-podden, där tre kvinnor både modigt och öppenhjärtigt delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser av att ha blivit sexuellt utsatta som barn och hur det påverkat livet långt upp i vuxen ålder. Dessa avsnitt har följande teman:

1 – Ursprungsfamiljen
2 – Skam
3 – Sexualitet
4 – Konfrontation

Under första kvartalet 2021 lanserar vi nya avsnitt, i samarbete med Agneta Sjödin som programledare, där olika professioner bjudits in för att samtala om sitt arbete med att möta vuxna som utsatts sexuellt som barn. Syftet med dessa avsnitt är att dels sprida kunskap till utsatta och andra yrkesverksamma, dels att ge hopp till utsatta om att det är värt att fortsätta söka hjälp. Rätt hjälp och stöd finns!

Du hittar Rise-podden via alla vanliga plattformar för podcasts, exempelvis Soundcloud eller Podcaster. Sök på Rise-podden!

Du kan också lyssna på aktuella avsnitt av Rise-podden här:

Avsnitt 4 – Konfrontation

December 24th, 2017

Svåra komplicerade och ofta smärtsamma familjerelationer är en vanlig konsekvens för den som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Ofta blir… Go to Episode

Avsnitt 3 – Sexualitet

December 16th, 2017

Efter att ha utsatts för sexuella övergrepp i barndomen är det vanligt att uppleva svårigheter med intimitet, närhet och sexualitet i vuxen ålder.… Go to Episode

Avsnitt 2: Skam

December 9th, 2017

Skam, skuld och skräck är känslor som de allra flesta som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen upplevt och känner igen. Skam och skuld är… Go to Episode

Avsnitt 1: Ursprungsfamiljen

December 1st, 2017

För många som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen är just hemmet den plats där många barn farit illa. Det är just i hemmet som… Go to Episode

Jag är så tacksam för er podd. Den är enormt hjälpsam medan jag försöker förstå mig själv. Med er känner jag mig mindre ensam.

// E