Få stöd

Vår huvudsakliga verksamhet är att erbjuda stöd för vuxna som har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. Vi arbetar också med kunskaps- och informationsspridning till alla delar i samhället med särskilt fokus på yrkesverksamma som i sitt arbete möter eller kan tänkas möta utsatta.

Vår nationella stödlinje består av en stödtelefon, stödchatt och stödmail. Dit kan utsatta vända sig anonymt likväl som närstående och yrkesverksamma som behöver stöd och mer kunskap. Alla som arbetar på Rise med att ge stöd, har själva varit sexuellt utsatta som barn och utbildas särskilt för att bli stödpersoner. Alla stödpersoner på Rise har tystnadsplikt och vi för inga journaler. För mer information om våra öppettider se Stödlinjen.

Stödportalen är vår digitala stödplattform där vi har samlat information och olika verktyg som stödsökande kan använda på egen hand i sin läkningsprocess. Här finns också information för dig som möter utsatta i ditt arbete eller för dig som är anhörig.

För dig som själv varit utsatt och för dig som vill förstå mer, lyssna gärna på Rise-podden.

För medlemmar erbjuder vi utökade möjligheter till stöd. Vi erbjuder bland annat stödgrupper, stödsamtal, sociala aktiviteter, kurser och läger. För att ta del av det utökade stödet som medlem, behöver du idag vara 18 år eller äldre och ha utsatts sexuellt innan du fyllde 18 år. Läs mer om Stöd för medlemmar.

Alla medlemmar och stödmedlemmar får också ett tryckt exemplar av vår tidskrift Spegeln som kommer ut varje år och med olika teman som rör vårt ämne. Läs mer om Spegeln här.

Om du vill bli medlem blir du det här.

Den dagen jag tog mod till mig och kontaktade Rise förändrade mitt liv. Det var obeskrivligt skönt att få berätta om det svåra.

// Anna