Stödmedlemskap

Du som närstående, vän eller kollega, din organisation eller ditt företag kan bli stödmedlem och på så sätt visa att du både tror på och stöttar utsatta i deras läkningsprocess. Samtidigt bidrar du till arbetet med hela verksamheten på Rise och dess fortsatta utveckling.

Ett stödmedlemskap innebär inte bara att du bidrar ekonomiskt med din medlemsavgift, utan också att vi också har möjlighet att söka större anslag och på så vis erbjuda stöd på flera platser i landet och till fler behövande. Ju fler vi är som visar att vi bryr oss och visar att Rise finns, desto fler kan vi hjälpa!

Ett stödmedlemskap kostar 200 kr per kalenderår och då ingår vår tidskrift Spegeln som ges ut med flera nummer varje år. Om du betalat in ett stödmedlemskap under november eller december månad så gäller din inbetalning också för kommande år. För att komma till sidan där du kan bli stödmedlem klickar du här, där väljer du sedan ”stödmedlemskap”.

Stort tack på förhand!

”För mig är det självklart att hålla stödmedlemskapet vid liv år efter år och på så sätt bidra till Rise viktiga arbete.”
//Jens