Trygghetsregler

För alla som deltar i verksamheten på Rise finns gemensamma trygghetsregler som vi alla åtar oss att åtfölja.

Syftet med dessa regler är att skapa tydliga ramar som bidrar till trygghet för dig och andra som deltar i aktiviteter på Rise. Vi har alla olika behov i vår läkning och behöver få chans att själva välja hur relationen till andra medlemmar i Rise ska se ut. Vissa av oss har behov av ensamhet och tystnad medan andra har behov av gemenskap och samtal. Vi värderar inte var och ens behov, utan alla ska få möjlighet att vara i sin egen process. Fråga andra hur de vill ha det – och berätta om hur du själv vill ha det.

  • Vi värnar om våra egna behov, var och en deltar för sin egen skull och ansvarar endast för sig själv.
  • Vi gör ett strikt tystnadsåtagande. Det som sägs i samband med Rise aktiviteter stannar mellan deltagare för all framtid.
  • Vi rekommenderar att inte umgås med andra deltagare i en sluten stödgrupp under tiden som stödgruppen pågår, då det kan skapa osäkerhet, otrygghet och känslor av utanförskap hos övriga deltagare.
  • Vi frågar innan kroppskontakt.
  • Vi värnar om varandras integritet och gränser. Frågor är fria – och svaret likaså.
  • Vi ger ej oombedda råd och kommenterar inte andras upplevelser.
  • Vi värderar och jämför inte andras eller våra egna erfarenheter eller upplevelser.
  • Vi deltar inte i aktiviteter påverkade av alkohol, droger eller mediciner.
  • Vi respekterar anonymiteten genom att inte ta kontakt med en annan medlem utanför Rise verksamhet (inte heller i sociala medier), utan att först komma överens om detta.
  • Vi fotograferar eller filmar inte andra utan att fråga först.

Om du har frågor eller funderingar kring våra trygghetsregler i relation till andra medlemmar, stödpersoner eller personal kan du alltid vända dig till medlem@rise-sverige.se eller

08-677 00 75 för att få vägledning och stöd i hur du kan hantera situationen.

Här kan du ladda ner Trygghetsreglerna i Pdf-format som du kan spara ned eller skriva ut.