Om Rise

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen – bildades 1981 och är idag Sveriges äldsta stödorganisation för vuxna som utsatts sexuellt som barn. Rise är politiskt och religiöst obundet.

Allt stöd på Rise ges från en utsatt till en annan och så har det sett ut sedan starten för 40 år sedan. Det innebär att den som själv utsatts som barn och nu vill och orkar ge stöd vidare till andra – kan få möjlighet att utbilda sig till stödperson hos oss.

Rise viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för utsatta att i olika former mötas och dela erfarenheter – utsatta emellan. Vi har idag hundratals medlemmar över hela Sverige som alla delar erfarenheten av sexuell utsatthet i barndomen. Tiotusentals medlemmar har sökt stöd i Rise under våra verksamma år. Rise var under en lång tid en renodlad kvinnoförening, men har sedan 2017 utökat tillgången till stöd som är riktat till alla oavsett könsidentitet.

Stödet på Rise kan fylla olika funktion under hela läkningsprocessen. Såväl i den ofta akuta inledande fasen, som i en bearbetningsfas och även i den påföljande utvecklingsfas som många sedan inträder i. Vi erbjuder stöd såväl innan som under och efter specialiserad behandling i vården, något som ofta är viktigt och nödvändigt som en del av läkningen.

Vi erbjuder stödtelefon, stödchatt och stödmail dit alla kan vända sig. Utsatta i alla åldrar, men även närstående och yrkesverksamma vänder sig till oss för stöd.

För vuxna över 18 år som utsatts som barn erbjuder vi också bland annat stödsamtal, stödgrupper, sociala aktiviteter, kurser och läger.

Vi har också en viktig roll som informatör kring ämnet sexuella övergrepp mot barn, dess konsekvenser samt möjligheter till läkning och utveckling.

Rise är medlemmar i paraplyorganisationen Unizon som samlar tjej- och kvinnojourer runtom i Sverige och där Rise är en av de jourer som är specialiserade inom området sexuella övergrepp. Vi är också medlemmar i arbetsgivarorganisation Fremia samt i organisationen Sveriges Kvinnoorganisationer.

”Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst. Sexuella övergrepp på barn sker och får konsekvenser. ”
//Hermine Holm, generalsekreterare Rise