Om sexuella övergrepp

Sex­u­el­la över­grepp kan vara och upp­le­vas oli­ka. En ge­men­sam näm­na­re är ofta att nå­gon gjort sex­u­el­la hand­ling­ar gente­mot dig för sin egen vin­nings skull, utan hän­syn till din vil­ja, dina käns­lor och be­hov. Du bär ald­rig an­svar för att du bli­vit ut­satt.

Incest och andra sexuella övergrepp på barn är vanligare än vad många vill tro och förekommer i alla samhällsklasser, i alla slags familjer och i alla kulturer. Förövaren kan vara en förälder, ett syskon eller en släkting, en lärare, granne, vän till familjen eller barnets kamrat. Pedofiler är inte ”fula gubbar” utan till synes vanliga personer som finns mitt bland oss, även kvinnor utsätter barn för sexuella övergrepp. De flesta övergrepp sker inom familjen och största gruppen förövare är biologiska föräldrar. Det förekommer också att barn blir utsatta av fler än en förövare.

Har du varit utsatt för incest eller andra sexuella övergrepp? De flesta svarar nej på den frågan. Men ställer man frågan på ett annat sätt: Har någon tvingat dig till en sexuell handling? Blottat sig för dig? Tvingat dig att se sexuella handlingar eller pornografi? Rört vid dig på ett sätt som du inte velat eller som inte känts bra? Då kan svaret bli ett helt annat. Sexuella övergrepp behöver inte vara orala, anala eller genitala övergrepp utan kan också vara blickar, ord eller smekningar. Sexuella övergrepp behöver inte vara förenade med våld för att det ska vara traumatiserande.

Det finns olika definitioner av incest och sexuella övergrepp. När du ser ordet incest, tänker du kanske på en pappa som tvingar sin dotter till samlag, men incest och andra sexuella övergrepp är mycket mer omfattande än så.

Sexuella övergrepp mot barn kan definieras som:

  • En handling som barnet inte kan ge sitt samtycke till.
  • En negligering av barnets behov och barnet har ingen möjlighet att påverka det som händer.
  • En fysisk och/eller psykisk kränkning.
  • En fysisk och/eller psykisk invasion, där barnet är helt styrd av förövaren som har makten och kontrollen.

Genom att klicka på någon av underrubrikerna till vänster kan du läsa mer om konsekvenser, bearbetning och läkning, att söka hjälp, hur rättsprocessen ser ut inklusive preskriptionstid. Du kan även ta del av personliga berättelser från andra utsatta. Här finns också information till dig som är närstående och till dig som är yrkesverksam.

”I 20 år levde jag i tron att det jag varit med om inte var så farligt. Att det var löjligt av mig att må dåligt över det.”

//Inez