Rise Unga

Under 2022-2025 arbetar vi med projektet Rise Unga, finansierat av Allmänna Arvsfonden, för att utveckla det stöd vi idag erbjuder unga i åldern 18-25 år, som utsatts sexuellt som barn. Inom ramen för projektet kommer vi även att genom föreläsningar sprida kunskap till yrkesverksamma inom bland annat vård, omsorg och gymnasieskolor. Föreläsningarna handlar om förekomsten av sexuella övergrepp mot barn, konsekvenser det kan leda till som vuxen samt bemötande av unga vuxna som utsatts.

Utsattes du sexuellt när du var barn? De flesta svarar nej på den frågan. Men om frågan ställs på ett annat sätt: Har någon skickat eller bett dig skicka nakenbilder? Rört vid dig på ett sätt som du inte velat? Övertalat eller lurat dig till att utföra sexuella handlingar? Då kan svaret bli ett helt annat.

Sexuella övergrepp behöver inte vara förenade med hot eller våld. Incest och sexuella övergrepp mot barn, både flickor och pojkar, är vanligare än vad många vill tro och förekommer i alla slags familjer, i alla samhällsklasser och i alla kulturer. En av fyra har utsatts, hälften av dem vid flera tillfällen. Den som utsätter kan exempelvis vara en familjemedlem, en vän, någon man är ihop med eller en annan person i ens närhet. De flesta känner förövaren sedan tidigare. Vuxna män, kvinnor, ungdomar och barn begår sexuella övergrepp, ibland ensamma och ibland tillsammans med andra förövare.

Konsekvenser efter övergrepp
Att ha varit utsatt som barn leder nästan alltid till negativa konsekvenser som kan bli värre med tiden. Det är vanligt att känna skam och skuld, att ha svårt med känslor som ilska och sorg, att fastna i missbruk eller ha svårt med relationer. Det är också vanligt att känna sig ensam eller misslyckad och sakna hopp om att kunna må bättre. Du kan läsa mer om vanliga konsekvenser här.

Du är inte ensam
Många berättar att i mötet med andra med liknande erfarenheter släpper en stor del av skam- och skuldkänslorna. Att förstå att vissa av ens känslor och beteenden är ett resultat av de sexuella övergreppen, inte personliga brister, kan förbättra självbilden och självkänslan. Det är fullt möjligt att må bättre och att leva – inte bara överleva.

Det är ofta svårt att vara ung och samtidigt hantera det som hänt
Vi vet att det kan vara svårt att vara ung och berätta om utsatthet för sexuella övergrepp som barn. Ibland är det svårt då man fortfarande bor hemma eller på något annat sätt är beroende av sin förövare. Ibland är det svårt för att övergreppen fortfarande pågår. Ibland har man motstridiga känslor inför sin förövare och kanske en rädsla för att något ska hända honom eller henne om sanningen kommer fram. Vi förstår och hos oss kan du prata om alla dina upplevelser och känslor. Det kan vara ett viktigt första steg för att du ska kunna få hjälp och stöd.

Rise stödverksamhet för dig som är ung vuxen
Alla våra stödpersoner har själva utsatts sexuellt som barn, vilket gör det lättare att ta första steget för att bryta tystnaden och ta emot stöd. Hos oss kan du träffa andra i samma ålder som du. Men du kan också få stöd från någon som är äldre, som arbetat med sin läkning under lite längre tid.

Om du skulle vilja berätta om det du varit med om, kanske för första gången, så finns vår nationella stödlinje för dig. Den består av stödtelefon, stödchatt och stödmail och vi lyssnar gärna på dig. Vi för inga anteckningar, du kan vara anonym, lämna när du vill och helt ta det i din egen takt utifrån vad du vill och orkar. Du hittar mer information om stödlinjen och öppettider här.

Vi har också stödgrupper där du får möta andra utsatta under trygga och strukturerade former. Det är ofta värdefullt att bli lyssnad på och att lyssna på andras upplevelser. I stödgrupperna får alla lika mycket tid att prata och ingen avbryter eller kommenterar. Det finns stödgrupper särskilt för dig som är ung vuxen, men också andra typer av stödgrupper du är välkommen att delta i.

Under projektets gång kommer det även att finnas möjlighet att delta i mentorsprogram, cafékvällar, läger och kurser.

Vår stödlinje kan du vända dig till när som helst, för att delta i andra aktiviteter behöver du bli medlem i Rise. Det kostar 200 kr/år. Om du har svårt att bekosta ett medlemskap på grund av din ålder, så kan du kontakta vårt kansli för eventuellt stöd med just medlemsavgiften.

Här kan du ansöka om medlemskap.

Stödportalen
På vår stödportal, www.stodportalen.se, finns kostnadsfri kunskap, inspiration och konkreta verktyg som du kan använda dig av på egen hand för att må bättre.

Kort film om unga vuxna som utsatts sexuellt som barn
Vi har också tagit fram en film där du kan se mer om hur det kan vara att vara ung och leva med erfarenheten av att ha utsatts för sexuella övergrepp som barn.