Rise Män

Under 2021-2023 har vi arbetat med projektet Rise Män, finansierat av Postkodstiftelsen, för att utveckla det stöd vi erbjuder män som utsatts sexuellt som barn. Inom ramen för projektet har vi även haft i uppdrag att genom föreläsningar sprida kunskap till yrkesverksamma inom bland annat vård och omsorg. Föreläsningarna fokuserar på hur vanligt det är att pojkar utsätts för sexuella övergrepp samt vilka konsekvenser och svårigheter det kan leda till som vuxen.

Befolkningsundersökningar visar att kring 10 procent av alla vuxna män i Sverige utsatts för minst ett sexuellt övergrepp innan 18 års ålder. I faktiska antal innebär det att cirka 375 000 vuxna män lever med denna erfarenhet. Hälften av dem har utsatts vid mer än ett tillfälle. Kring 85 procent av dessa män har aldrig berättat för någon om att de varit utsatta och bara någon enstaka procent har sökt professionell hjälp.

Att bli utsatt sexuellt som pojke kan se ut på många sätt. Det kan vara allt ifrån att du tvingats titta på porr, att du utsatts för sexuella kommentarer eller olämplig fysisk kontakt, till att du utsatts för våldtäkt. Våld eller hot behöver inte ha förekommit för att det ska räknas som sexuella övergrepp. Den som utsätter kan exempelvis vara förälder, syskon, släkting, en jämnårig vän, en vuxen i barnets närhet eller någon barnet inte känner alls. Både män, kvinnor och barn utsätter barn för sexuella övergrepp, ibland också tillsammans med andra förövare. Oavsett hur övergreppen gick till då du var pojke och oavsett vem förövaren var så erbjuder vi stöd till dig som idag är vuxen man.

Många av de konsekvenser det får att utsättas för sexuella övergrepp som barn är gemensamma för både kvinnor och män, mer om dessa konsekvenser kan du läsa här. Konsekvenserna av övergrepp i barndomen kan samtidigt ta sig olika uttryck kopplat till exempelvis könsroller, förväntningar och normer i samhället. Hos många män kan exempelvis känslor av skam och skuld också kopplas till att det inte är lika tillåtet för män att visa sig sårbara eller ledsna. Ibland handlar skam och skuld om tankar och känslor kring att en pojke borde kunnat försvara sig. Många män beskriver också starka skamkänslor kring den allmänna synen på mäns sexualitet som självklar och oproblematisk, vilket den sällan är för den som utsatts sexuellt som barn. Det är inte heller ovanligt att svårigheter med känsloreglering för män tar sig uttryck i ofrivillig ilska eller aggressivitet, något som både kan påverka relationer negativt och även bidra till att hamna i svåra och riskfyllda situationer i livet. Oavsett vilka konsekvenser du drabbats av finns våra stödpersoner för att lyssna på dig.

Hos oss kan du få stöd av både stödmän och stödkvinnor som själva har erfarenhet av att ha utsatts sexuellt som barn. Vi erbjuder både stödchatt och stödtelefon speciellt riktade till dig som är man och har utsatts sexuellt som barn, aktuella tider hittar du här. Kanske vill du berätta för första gången om det du varit med om? Eller behöver prata om vad som pågår i ditt liv just nu? Vi lyssnar gärna på dig och du väljer själv vad du vill använda din tid till och ta det i din egen takt.

Vi har även regelbundet stödgrupper, antingen enbart för män eller för alla oavsett könsidentitet, där du under trygga och strukturerade former möter andra med liknande erfarenheter. Det är ofta mycket värdefullt att få bli lyssnad på och även lyssna på andras berättelser och upplevelser. I våra stödgrupper har du din egen tid och ingen avbryter eller kommenterar dig. Du kan även boka individuella stödsamtal med en stödperson och vi erbjuder vår webbaserade Stödportal med kunskap, inspiration och verktyg som du kan använda dig av på egen hand i ditt läkningsarbete.

Innan du kan delta i stödgrupper, boka stödsamtal eller ta del av andra aktiviteter behöver du bli medlem och ha haft ett introduktionssamtal med en stödperson hos oss. Under detta samtal får du dels möjlighet att berätta om dina erfarenheter, men även möjlighet att ställa frågor och få mer information om och vägledning i vilka aktiviteter på Rise som kan passa dig.

Bli medlem här.

Rise har tagit fram animerade filmer riktade till dig som är man och som utsatts för sexuella övergrepp då du var pojke, se den längre filmen här:

”Det var länge omöjligt att berätta om vad som hänt mig, jag trodde att jag var helt ensam, men nu vet jag att det inte stämmer.”
//Anders