Att söka hjälp

Det är ett stort, men viktigt, steg att bryta tystnaden och söka hjälp. Att berätta för familj, vänner och främmande människor att man har varit utsatt för sexuella övergrepp är en modig handling. För de allra flesta är de sexuella övergrepp man har varit med om en stor hemlighet och börda man bär på. Har man blivit hotad i samband med övergreppen innebär ett avslöjande en ännu större bedrift. För vissa kan det ta flera år att samla ihop sig för att våga söka hjälp. För andra kan det vara en kris eller en omvälvande upplevelse, exempelvis en separation, att få barn, att förövaren dör eller något annat starkt stressframkallande som kan vara det som gör att man känner att det är dags söka hjälp.

De allra flesta av våra medlemmar vittnar om hur skönt det var då de äntligen vågade berätta. Att veta att alla stödkvinnor och medlemmar på Rise själva har liknande erfarenheter gör det lättare att ta det första steget och bryta tystnaden.