För yrkesverksamma

Enligt en befolkningsundersökning gjord av Nationellt Centrum för Kvinnofrid år 2014 uppgav ungefär en av fyra kvinnor och en av tio män i Sverige att de har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Omräknat till antal innebar det att cirka 900 000 kvinnor och 375 000 män i Sverige lever med minnen och konsekvenser av att ha utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Erfarenheter av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen får ofta flertalet negativa konsekvenser i vuxen ålder, gällande exempelvis psykisk och fysisk hälsa, nedsatt arbetsförmåga, utsatthet för våld i nära relationer eller missbruk. Således träffar yrkesverksamma inom vård, socialtjänst och samhällets andra stödfunktioner betydligt oftare än de vet om personer med dessa erfarenheter.

Därför är det av största vikt att yrkesverksamma som möter, eller kan tänkas möta, utsatta har den kompetens och kunskap som krävs för att ställa frågor kring eventuell utsatthet för sexuella övergrepp i barndomen. Det är också viktigt med kunskap om hur de bäst bemöter dessa personer och var/när de ska/kan hänvisa vidare.

Bra att tänka på för dig som i ditt yrke möter någon som har utsatts sexuellt som barn

  • De allra flesta som utsätts för sexuella övergrepp som barn berättar först långt upp i vuxen ålder. Många berättar aldrig om de inte får en direkt fråga. Var därför inte rädd för att fråga om personen har upplevt svåra upplevelser i barndomen. Fråga alla du möter, oavsett kön.
  • Exemplifiera med att sådana upplevelser kan handla om olika saker, exempelvis att ha utsatts för sexuella övergrepp som barn. Ställ en direkt fråga kring om personen varit med om något sådant. Öppna gärna upp för personen att berätta vid ett senare tillfälle, även om personen inledningsvis inte berättar om något övergrepp. Vi har tagit fram en lathund kring att våga fråga om utsatthet för sexuella övergrepp i barndomen. Du kan beställa denna från vårt kansli på: medlem@rise-sverige.se
  • Fokusera på att lyssna utan att ställa detaljerade frågor kring övergreppet. Låt personen själv beskriva det som hänt och hur de mår. Det viktiga är att du visar att du är öppen för att lyssna och att personen själv får berätta så mycket som känns tryggt och bekvämt.
  • Informera om att det är vanligt att känna skam och skuld efter ett sexuellt övergrepp och poängtera att den som utsatts inte har någon skuld alls i det som hänt.
  • Den som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen är ofta i stort behov av trygghet och tydlighet. Berätta därför alltid om varför du gör det du gör, hur lång tid det kommer att ta och ge alltid personen möjlighet att välja att avbryta samtalet eller undersökningen. Om det in din yrkesroll ingår att göra exempelvis kroppsliga undersökningar, fråga alltid innan kroppskontakt och var extra lyhörd för kroppslig integritet.
  • Alla samtal gällande sexuella övergrepp i barndomen måste vara frivilliga. Vill personen inte berätta eller ha hjälp måste detta respekteras. Då bör du istället ge så mycket information du kan om alternativ för att söka hjälp och stöd framöver.
  • Uppmuntra personen att söka stöd av andra i sin omgivning som de litar på. Om de inte har någon de litar på eller inte är redo att berätta vad de varit med om, uppmuntra dem till att ändå delta i sociala aktiviteter och att inte isolera sig.
  • Pressa aldrig personen till att polisanmäla, men informera gärna om vad det innebär och hur Rättsprocessen går till.

Här kan du ladda ned ovanstående punktlista i PDF-format som du kan spara, skriva ut eller skicka vidare:

Vi föreläser om förekomst och konsekvenserna av sexuella övergrepp i barndomen samt värdet av ett gott bemötande av personer som varit utsatta. Varmt välkommen att kontakta oss på
info@rise-sverige.se 
om du har frågor eller vill göra en förfrågan om föreläsningar.

Som yrkesverksam är du också varmt välkommen att kontakta vår stödlinje, där vi erbjuder stödtelefon, stödmail och stödchatt. I stödlinjen kommer du i kontakt med utbildade stödpersoner på Rise, som alla varit sexuellt utsatta som barn. Vi förstår vad det innebär, vilka konsekvenser det får och hur komplext det kan vara. Du finner kontaktuppgifter till vår stödlinje här.

”Det är så värdefullt att få kunskap och konkreta verktyg för att både våga och kunna fråga om tidigare utsatthet.”
//Martin