Medlemserbjudanden

Här finner du aktuella medlemserbjudanden för dig som är medlem eller aktiv stödmedlem i Rise. Kontakta vårt kansli på info@rise-sverige.se för mer information om hur du kan ta del av medlemserbjudandet. 

Unikt erbjudande för medlemmar och aktiva stödmedlemmar i Rise:

1 års gratis online yoga med Yogobe till ett värde av 1 890 kr!

”Traumat sitter i kroppen…” Det är ibland svårt att veta hur och när vi ska mäkta med att hantera konsekvenserna av våra trauman. Särskilt i tider när så mycket är osäkert och oroande. Samtidigt är det så viktigt att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Att både lugna och stärka kroppen och nervsystemet är en mycket viktig del i hanteringen av stress och läkande av trauma. Med bra stöd och kunskap är det möjligt att få hjälp att verkligen vara närvarande i kroppen och lättare uppleva känslor av lugn. Att yoga hemma i lugn och ro kan vara ett stöd på den vägen.

Som medlem i Rise kan du just nu, genom vårt samarbete med Josefin Wikström och Yogobe, få tillgång till yoga online genom 1 års kostnadsfritt medlemskap i Yogobe (värde 1890:-). I det omfattande utbud som Yogobe erbjuder, finns bland annat ett program för Traumaanpassad Yoga som utvecklats tillsammans med Josefin Wikström.

Känner du dig osäker/tveksam?

Vi vet att det ofta finns frågor och osäkerhet hos medlemmar i Rise kring yoga. Inte minst då många upplevt yoga som svårt och obehagligt. Därför har vi ställt några frågor till Maria Woglinde, projektledare och stödperson i Rise samt utbildad yogalärare i bland annat Traumaanpassad yoga, kring hur hon ser på yogans möjligheter som stöd och återhämtning. Maria ger yoga för ungdomar och vuxna med traumatisk stress och har också lett yogan på våra två senaste läger.

Vanliga frågor – Maria svarar

På vilket sätt skulle yoga kunna hjälpa mig med mitt trauma?

På samma sätt som kroppen har ett anpassat system för överlevnad under hot, olika trauman och dess konsekvenser (sympatiska nervsystemet), så har vi ett motsatt system som är aktivt vid återhämtning och självläkning (parasympatiska nervsystemet). Vi kan stärka det parasympatiska nervsystemet – kroppens ”lugn och ro system” – med yoga, fysisk träning, mindfulness och avslappning. På så sätt underlättar vi också för andra behandlingsinsatser som ofta är nödvändiga om den utsatta utvecklat PTSD.

Vilken yoga borde jag välja? Det finns ju så många att välja på på Yogobe?

Vi är alla så olika och det är mycket viktigt att respektera det. Att börja med programmet Traumaanpassad Yoga (9 veckor) är en bra början och i egen takt ta det så lugnt och skonsamt varje individ behöver för att närma sig yoga och sina möjligheter och begränsningar. Börja gärna med delarna som heter vecka 4 och 5, som handlar om Andning, grund och rörelse, samt Samling och stabilitet. Här är en länk till programmet: www.yogobe.com/se/program/traumaanpassad-yoga

Hur vet jag att den traumamedvetna yogan inte gör mig sämre?

Det är känt att vissa yogaövningar kan skapa mer ångest och ibland en försämring av symptom om de inte tar hänsyn hur trauman tar sig uttryck i kroppen och hur personen mår just då. Därför har traumaanpassad yoga utvecklats som en trygg form av yoga som tar hänsyn till de symptom som kan uppstå i vårt nervsystem vid PTSD. Det är förstås viktigt att börja lugnt, så att du kan känna dig trygg och i kontroll när du i egen takt undersöker och ökar dina möjligheter att vara i kroppen och stunden. Du kan alltid hoppa över de övningar eller klasser som känns fel. Ibland kan det vara värdefullt med professionellt stöd från en terapeut parallellt med yogan.

Jag känner mig tveksam, flera gånger förut när jag yogat så har jag fått panik och det känns som att jag helt ska tappa kontrollen när jag är sådär stilla?

Jag känner väl igen det, men du behöver inte vara stilla länge i början. Den viktigaste principen i yogan är att anpassa yogan efter sig själv istället för tvärtom. Det glöms ofta bort. Sitt stilla så kort stund du känner är okej och utöka långsamt när du känner dig redo. Den traumaanpassade yogan innehåller många rörelser i lugnt tempo och guidningar med bara kortare stunder av stillhet. Om du gör detta regelbundet med lite tålamod, kommer du efter en tid lättare kunna uppleva fördelarna med att kunna vara avspänd och känna lugn i stunden, vad som än pågår inuti kroppen just då. Efter ett tag kan du själv välja att lägga till längre stunder med mjuk avspänning och stillhet.

Jag tror inte jag kommer att klara eller hinna att göra yoga flera gånger i veckan och det tänker jag behövs om det ska göra skillnad?

Du behöver inte yoga flera gånger i veckan eller ens särskilt länge för att få en effekt av yogan. Yogastudier visar att yoga en gång i veckan kan ge mätbara effekter på symptom som ångest, oro och sömnsvårigheter. Korta stunder, kanske bara med en enskild yogaövning då och då under veckan, ger dig möjligheten att behålla en positiv upplevelse av dina ansträngningar. Över tid kan du då bygga upp en ny relation med dig själv och din kropp istället för att det blir ytterligare ett stressmoment med att du nu ska hinna yoga också.

Vad behöver jag för utrustning för att kunna yoga?

Du kommer inte behöva några särskilda saker för att yoga hemma. Kuddar, filtar och böcker fungerar fint som hjälpmedel om det skulle behövas. Även vanliga mjuka kläder räcker. Du kan modifiera övningarna eller helt hoppa över vissa övningar om det inte känns bra för din kropp. Det är du som har full kontroll och rätt att välja.

Hur gör jag för att ta del av erbjudandet?

Du mailar bara till medlem@rise-sverige.se så skickar vi dig en personlig kod och ytterligare instruktioner. En förutsättning är att du är medlem i Rise och har betalat din medlemsavgift.

Jag vill inte binda upp mig på kostnader efter att erbjudandet gått ut.

Det är helt lugnt, du förbinder dig inte till någonting i och med detta erbjudande. Du lämnar inga betalningsuppgifter och efter att ditt år på Yogobe är förbrukat, så sker inga ytterligare debiteringar utan du kan själv välja om du vill köpa förnyelse.

Jag använde det förra erbjudandet Rise fick på Yogobe, får jag inte vara med nu då?

Jo detta erbjudande är helt fristående, och du kan använda det oavsett om du använt Yogobe tidigare eller inte.

Vem/vilka är Josefin Wikström och Yogobe?

Josefin Wikström, som leder den traumaanpassade yogan på Yogobe, har många års erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna som genomgått trauma. Hon är utbildad vid The Trauma centre, Boston USA under ledning av Bessel van der Kolk, en ledande auktoritet inom traumaforskning. Hon är också licenserad yogaterapeut med specialinriktning mental ohälsa och PTSD från Minded Institute i London. I samråd med internationella forskare och traumaterapeuter har hon tagit fram övningar som är en kombination av fysisk yoga och andningsövningar samt fokusering, avslappning och meditationsövningar som stöd vid symptom av trauma och speciellt lämpade vid PTSD.

Josefin har själv varit sexuellt utsatt som barn och är också medlem i Rise. Hon praktiserar regelbundet yogan som en medicin för att vara stark och stabil i sitt arbete och i sin vardag där stress och andra upplevelser kan vara påfrestande och trigga tidigare trauma.

Traumaanpassad Yoga innehåller specifika kombinationer av fysiska dynamiska sekvenser och andningsövningar samt avslappningstekniker som effektivt reducerar stress.

Läs mer om Traumanpassad Yoga och Josefin Wikström här:
www.traumaanpassadyoga.com 

Yogobe är en svensk digital plattform för onlineträning med ett stort videobibliotek, med kortare och längre yogasekvenser, kurser, föreläsningar och program. Josefins 9-veckors Traumaanpassad Yoga-program innehåller också fördjupningsvideor med teori/föreläsning om hur trauma påverkar kroppens biologi. Där får du också tips och råd gällande symptom och de olika tekniker som används i klasserna. Du kan följa eller välja de delar som passar dig. Självklart kan du även välja fritt ur hela Yogobe´s övriga videobibliotek.

Läs mer om Yogobe här:
www.yogobe.com