Stadgar

Rise har sedan starten 1981 varit en ideell förening. All verksamhet på Rise styrs ytterst av föreningens stadgar. Stadgarna beskriver bland annat syftet med att föreningen finns, vem som kan bli medlem, hur styrelsen skall vara sammansatt, styrelsens ansvar, hur årsmöten skall gå till och vad som händer om föreningen av någon anledning inte skall finnas kvar.

Stadgarna har reviderats flera gånger sedan starten 1981 och revideras återkommande. Det är föreningens medlemmar som tillsammans – genom det som kallas årsmötet – beslutar om nödvändiga eller önskade förändringar. Som medlem i Rise får du därför inte bara tillgång till aktiviteter som erbjuds i verksamheten, utan du har också möjlighet att påverka föreningens framtid och fortsatta arbete.

I samband med årsskiftet 2022/2023 genomfördes en större ändring av Rise stadgar. Föreningens årsmöte beslutade 2022 om att öppna upp för ordinarie medlemskap för alla vuxna som utsatts som barn – oavsett kön.

Du kan läsa och ladda ner aktuella stadgar här.