Bli medlem

Vi erbjuder olika medlemskap, som alla kostar 200 kr/år.
Vilket passar dig? Du väljer medlemskap i formuläret längst med på denna sida.

Medlem

Du som är kvinna (juridiskt kön) och har varit utsatt för incest eller andra sexuella övergrepp innan du fyllde 18 år är varmt välkommen som Medlem.

Aktiv Stödmedlem

Du som är man (juridiskt kön) och har varit utsatt för incest eller andra sexuella övergrepp innan du fyllde 18 år, är i dagsläget varmt välkommen som Aktiv Stödmedlem.
Observera! Från och med årsskiftet 2022/2023 inträder en ny stadgeändring i Rise som innebär att alla vuxna över 18 år som utsatts sexuellt som barn blir ordinarie medlemmar i Rise – oavsett kön.

Stödmedlem – för dig som vill stödja vårt arbete

Du som är privatperson eller representerar en organisation (juridisk person) kan stödja vårt arbete. Ett stödmedlemskap innebär att du uttrycker ditt stöd för organisationen och bidrar till vår fortsatta existens och utveckling.

Vad kostar det?

Alla medlemskap kostar 200 kr per år. Om du betalar din medlemsavgift i november eller december månad, så gäller din inbetalning också för kommande år.

Vad ingår?

Som Medlem får du möjlighet att delta i olika aktiviteter i Rise såsom exempelvis stödgrupper, kurser, caféer, läger, föreläsningar m.m. De flesta av aktiviteterna inom stödet är kostnadsfria eller erbjuds till reducerat pris tack vare våra bidragsgivare.

Aktiviteter för dig som Aktiv Stödmedlem är fortfarande något begränsat och vi arbetar för att öppna upp för ytterligare aktiviteter och stödformer. Idag finns möjlighet till Öppen stödgrupp, personliga stödsamtal samt våra stödlinjer som är öppen för alla.
Observera! Från och med årsskiftet 2022/2023 inträder en ny stadgeändring i Rise som innebär att alla vuxna över 18 år som utsatts sexuellt som barn blir ordinarie medlemmar i Rise – oavsett kön.

Läs mer om vad du får som Medlem och Aktiv Stödmedlem här.

Innan du kan delta i aktiviteter behöver du ha haft ett introduktionssamtal med någon av våra stödpersoner. Syftet med samtalet är att få information om Rise, ges möjlighet att ställa frågor och berätta det du önskar om var du befinner sig i livet. Information om hur du bokar introduktionssamtalet kommer i samband med att du får den första medlemsinformationen.

I alla våra medlemskap ingår vår tidning Spegeln och tillgång till Mina sidor, där du bland annat kan se och ändra vår information om dig samt se dina aktuella betalningar.

Ansökan om medlemskap

Fyll i formuläret längre ner på denna sida. När du betalat din medlemsavgift får du ett bekräftelsemail på inbetalningen. Du kommer därefter att få skriftlig information från Rise per post om att ditt medlemskap är aktiverat.

Det är också möjligt att enbart ta emot all medlemsinformation digitalt, förutom tidningen Spegeln.

Om du av sär­skil­da skäl vill komma i kontakt med Rise in­nan du an­sö­ker om med­lem­skap (ex­em­pel­vis vid skyd­dad iden­ti­tet, om du vill ha dis­kre­ta ut­skick, inte har nå­gon e-post­a­dress el­ler av nå­gon an­nan or­sak inte vill skri­va dina upp­gif­ter här) når du kansliet på: Telefon: 08-677 00 75 (te­le­fon­tid mån­dag-fre­dag 10.00-13.00). E-post:  medlem@rise-sverige.se 

Varmt välkommen!