Bli medlem

Vi erbjuder olika medlemskap, som alla kostar 200 kr/kalenderår.
Vilket passar dig? Du väljer medlemskap i formuläret längst med på denna sida.

Medlem – för dig som utsatts sexuellt som barn

Du som är 18 år eller äldre och har varit utsatt för incest eller andra sexuella övergrepp innan du fyllde 18 år är varmt välkommen som Medlem.

Stödmedlem – för dig som vill stödja vårt arbete

Du som är exempelvis yrkesverksam, närstående eller privatperson kan stödja vårt arbete genom ett stödmedlemskap. Stödmedlem kan du också bli om du representerar en organisation (juridisk person). Ett stödmedlemskap innebär att du uttrycker ditt stöd för organisationen och bidrar till vår fortsatta existens och utveckling.

Vad kostar det?

Alla medlemskap kostar 200 kr per kalenderår. Om du betalar din medlemsavgift i november eller december månad, så gäller din inbetalning också för kommande kalenderår.

Vad ingår?

Som Medlem får du möjlighet att delta i olika aktiviteter i Rise såsom exempelvis stödgrupper, kurser, caféer, läger, föreläsningar m.m. De flesta av aktiviteterna inom stödet är kostnadsfria eller erbjuds till reducerat pris tack vare våra bidragsgivare.

Läs mer om vad du får som Medlem här.

Innan du kan delta i aktiviteter behöver du ha haft ett introduktionssamtal med någon av våra stödpersoner. Syftet med samtalet är att få information om Rise, ges möjlighet att ställa frågor och berätta det du önskar om var du befinner sig i livet. Information om hur du bokar introduktionssamtalet kommer i samband med att du får den första medlemsinformationen.

I alla våra medlemskap ingår även ett tryckt exemplar vår tidning Spegeln (som annars finns att läsa digitalt på Stödportalen).

Ansökan om medlemskap

Fyll i formuläret längre ner på denna sida. När du betalat din medlemsavgift får du ett bekräftelsemail på inbetalningen. Du kommer därefter att få skriftlig information från Rise per post om att ditt medlemskap är aktiverat.

Det är också möjligt att enbart ta emot all medlemsinformation digitalt, förutom tidningen Spegeln (som du istället kan välja att inte ta emot alls och endast läsa digitalt).

Om du av sär­skil­da skäl vill komma i kontakt med Rise in­nan du an­sö­ker om med­lem­skap (ex­em­pel­vis vid skyd­dad iden­ti­tet, om du vill ha dis­kre­ta ut­skick, inte har nå­gon e-post­a­dress el­ler av nå­gon an­nan or­sak inte vill skri­va dina upp­gif­ter här) når du vårt kansli på: Telefon: 08-677 00 75 (för öppettider se här). E-post:  medlem@rise-sverige.se 

Varmt välkommen till Rise!