Warning: Undefined variable $imageAlt in /customers/6/b/2/rise-sverige.se/httpd.www/wp-content/themes/rise-sverige/template-parts/content.php on line 32

Rise på rundabordssamtal hos jämställdhetsministern


Den 3 maj var Rise tillsammans med flera andra organisationer från civilsamhället inbjudna till ett rundabordssamtal hos jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Från Rise medverkade generalsekreterare Hermine Holm tillsammans med projektledare Emelie Karinsdotter.

Fokus under mötet var könsrelaterat och hedersrelaterat våld och förtryck och regeringens pågående arbete med framtagande av ett nytt åtgärdsprogram (avseende år 2024-2026) som ska ersätta det nuvarande (avseende år 2021-2023) när det löper ut.

Det var ett givande och viktigt möte, där många olika aspekter lyftes fram. Inte minst rörande utmaningarna med att se och möta att olika grupper har olika behov.

För Rise del är det viktigt att lyfta fram vikten av att arbeta med sexuellt våld i allmänhet och sexuellt våld i barndomen i synnerhet. Detta då det sexuella våldet i barndomen ofta får långsiktiga och svåra konsekvenser som både påverkar stora delar av individens liv, men också vårt samhälle. Det handlar exempelvis om att säkerställa att nödvändigt stöd och specialiserad vård finns tillgänglig när det som utsatts kan och vågar berätta. Det handlar också om att belysa följdkonsekvenser som annars riskerar att behandlas som symtom utan särskild orsak, såsom exempelvis beroende eller olika smärttillstånd.

Forskning visar också på en starkt ökad risk för upprepad våldsutsatthet senare i livet för den som utsatts sexuellt som barn, vilket innebär att vi riskerar att hamna i en våldspiral i samhället som behöver brytas med rätt stöd och insatser.

Vi ser fram emot regeringens fortsatta arbete och att vara en samarbetspartner gällande information och kunskap om sexuella övergrepp i barndomen, långsiktiga konsekvenser, vikten av rätt kunskap och ett gott bemötande i samhället samt om vägar för hänvisning.