Valberedningens förslag inför Rise årsmöte 23 april 2023