Valberedningens förslag inför Rise årsmöte 18 april 2021