Årsmöte 2021

Medlemsmöte och årsmöte i Rise 2021

Varmt välkommen till årets medlemsmöte och årsmöte. Din röst, tillsammans med andra medlemmar i Rise, är en viktig och värdefull del av vår gemensamma förenings framtid.

Datum: 18 april 2021

Tid: Medlemsmöte kl. 11-12, årsmöte kl. 13-15

Mötesinnehåll:
Under medlemsmötet får du en möjlighet att ställa frågor kring beslut och dokument som skall avhandlas på årsmötet. Du kan också ställa frågor under medlemsmötet till styrelse och verksamhetsledning kring arbetet som sker med  Rise – vår gemensamma förening.

Årsmötet är inte ett diskussionsforum, utan det forum där vi fattar beslut kring av styrelse och valberedning framlagda förslag samt kring eventuella motioner och propositioner. Om du har frågor eller funderingar kring de beslut som ska fattas vid årsmötet, så rekommenderar vi dig därför att delta även på medlemsmötet.

Anmälan: Senast 15 april till medlem@rise-sverige.se
Glöm inte att ange i din anmälan om du avser att vara med på båda mötena eller endast det ena och i så fall vilket. Du kommer att få separata länkar till respektive möte, så det är därför viktigt att vi vet om var du vill närvara.

Krav för närvaro: Du måste ha betalat din medlemsavgift för 2021 för att vara med och besluta på årsmötet kring föreningens framtid.

Röstningsregler: Endast medlemmar som varit med i föreningen i minst 6 månader före årsmötet äger rösträtt. Varje medlem representerar en röst. Rösträtt får inte utövas genom ombud.

Tekniska krav: Du behöver ha en dator/ipad med god internetuppkoppling samt
fungerande kamera, mikrofon och högtalare. Du måste synas i bild och höras under båda mötena och du måste också sitta avskiljt så att ingen utomstående kan ta del av mötet. Detta för alla medlemmars trygghet. Om du inte kan synas eller höras, kan du tyvärr inte närvara.

Årsmöteshandingar
Nedan finner du samtliga årsmöteshandlingar (att skriva ut eller ladda ner/spara):

Förslag dagordning Rise årsmöte 18 april 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021-2023

Budget Rise 2021_årsmöte

Proposition årsmöte 2021_ avseende män

Valberedningens förslag inför Rise årsmöte 18 april 2021

årsmötesprotokoll_rise_2021

Ännu en gång, varmt välkommen!

//Styrelsen på Rise