Hälsans dag i Tjörn

Den 27 september hölls Hälsans dag i Tjörn där Ewa Östebrant, stödkvinna på Rise, föreläste kring incest och andra sexuella övergrepp i barndomen och det...

Internationellt utbyte

Idag föreläste verksamhetschef Hermine i Stockholm för Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” -ett nätverk av organisationer från Moldavien som arbetar för att minska...

Rise i tidningen Arbetaren

Tidningen Arbetaren publicerar idag en artikel kring svårigheterna för sexuellt utsatta att få tillgång till specialiserad vård och traumabehandling. Hermine Holm, verksamhetsansvarig för Rise intervjuas...

Sensommarläger

”jag vet inte vad jag skulle ta mig till utan Rise. Att träffa andra som varit utsatta ger så otroligt mycket! Själva övergreppen har sett...

Rundabordssamtal i Stadshuset

Vid tre tillfällen sedan i våras har Rise tillsammans med andra kringliggande organisationer, representanter från Stockholms Stad och politiker möts vid så kallade rundabordssamtal för...

Läger för män

Det är ibland svårt att beskriva hur mycket mod det innebär att övervinna känslor av skam, skuld och ensamhet och våga möta andra med liknande...

Se mig! Medlemsundersökning 2017

Under senhösten 2017 genomförde Rise en medlemsundersökning kring vårdens bemötande och tillgång till specialiserad traumabehandling. Här finner du en rapport som innehåller en sammanställning av...

Uttalande från Rise styrelse

Information från Rise styrelse 2018-04-30 Det har kommit Rise till kännedom att en till styrelsen adjungerad ledamot (november 2017 – mars 2018) har skickat skrivelse...