Välkommen på föreläsning!


Wonsa och Rise bjuder in till en föreläsning för dig som har blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn.

”Under föreläsningen går vi igenom hur konsekvenserna kan se ut, vilka typer av behandling som kan underlätta läkning och hur dissociation och posttraumatisk stress kan påverka livet. Vi pratar också om hur skadorna man får kan påverka olika relationer i livet, och vad som kan hjälpa – och stjälpa – under läkningsprocessen.”

Se inbjudan här.