Warning: Undefined variable $imageAlt in /customers/6/b/2/rise-sverige.se/httpd.www/wp-content/themes/rise-sverige/template-parts/content.php on line 32

Uttalande från Rise styrelse


Information från Rise styrelse 2018-04-30

Det har kommit Rise till kännedom att en till styrelsen adjungerad ledamot (november 2017 – mars 2018) har skickat skrivelse till Socialstyrelsen och flertalet av föreningens bidragsgivare. I skrivelsen framför hen synpunkter på dåvarande styrelsens arbete kring arbetsmiljö, ekonomi och jäv samt på verksamhetsansvarig.

Hen har lämnat ut information som är intern och därmed brutit mot det sekretessavtal hen skrivit under. Hen har en nära relation till en av Rise anställda. I skrivelserna har hen lämnat ut enskilda medlemmars namn och i vissa fall kontaktuppgifter. Styrelsen kontaktar namngivna medlemmar för att höra om de har godkänt detta.

På förekommen anledning har vi därför i Rise nya styrelse, som valdes i samband med årsmötet den 20 mars 2018, kontakt med Socialstyrelsen samt andra bidragsgivare och sponsorer, där vi bemöter de synpunkter som hen för fram i skrivelsen. Rise har fått fortsatt stöd från bidragsgivare och sponsorer och Socialstyrelsen har efter yttrande från Rise styrelse avslutat ärendet.

Rise förra styrelseordförande (mars 2017 – mars 2018) har den 23 mars 2018 i mejl till den nya styrelsen lämnat synpunkter och förslag kring ekonomi, valberedning, konflikter och verksamhetsansvarig.

Vi har gått igenom de synpunkter som framförts av såväl den tidigare adjungerade styrelseledamoten som förre styrelseordföranden, analyserat dessa och i den mån det finns anledning att åtgärda något så kommer vi att göra det.