Trasdockans dag


atsub
Vi ställer ut och informerar om vår verksamhet på Trasdockans dag, nu på lördag 22 augusti kl 16.30–21.00 i Kungsträdgården.

Kom gärna förbi och ta en fika vid vårt bord och lyssna på musik, tal och politikerutfrågning på stora scenen.

Hela programmet hittar du på www.atsub.se/trasdockan

Välkommen!