Warning: Undefined variable $imageAlt in /customers/6/b/2/rise-sverige.se/httpd.www/wp-content/themes/rise-sverige/template-parts/content.php on line 32

Digitala stödgrupper för män


Nu startar vi ytterligare digitala stödgrupper för dig som är man och har utsatts sexuellt som barn


”Även hur rädd man är, även hur mycket smärta och sorg man

känner så finns det alltid hjälp. För utan andra kommer man inte framåt.
Detta ställe har gett mig modet att våga ta tag i problemen.
Jag önskar att alla som blivit utsatta kan känna det jag känner när jag är här.
Det är ett lugn och samhörighet.”
//Tidigare deltagare i stödgrupp för män

Vem som helst kan utsättas för sexuella övergrepp och vem som helst kan vara förövare. Att ha utsatts för sexuella övergrepp som barn ger konsekvenser som kan vara svåra att förstå för oss som utsatts, men också för andra runtomkring. Det vi varit utsatta för påverkar och förändrar oss i grunden.

Ibland kan det kännas hopplöst, men det går att må bättre. Genom att använda olika verktyg kan vi att ta oss vidare och bearbeta det som hänt. Ett sådant verktyg kan vara att gå i stödgrupp, där du under trygga och strukturerade former möter andra med liknande erfarenheter.

Vad är en sluten stödgrupp?

Slutna stödgrupper på Rise innebär att ni är samma personer som ses alla gånger som gruppen pågår. Dessa grupper vi nu startar är ledarledda, vilket innebär att gruppen leds av en stödperson som själv utsatts sexuellt som barn.

I slutna stödgrupper är den gemensamma nämnaren att alla deltagare varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Varje tillfälle som gruppen träffas används en frivillig fördjupning exempelvis ”Det här hände mig” eller ”Självmedkänsla”.

Dessa grupper kan du anmäla dig till just nu


Sluten stödgrupp oavsett könsidentitet

Denna grupp är till för medlemmar (kvinnor) och aktiva stödmedlemmar(män) – oavsett könsidentitet.

Hos oss på Rise är alla välkomna att söka stöd. Att möta andra oavsett könsidentitet gör det ofta tydligt att vi delar liknande upplevelser och konsekvenser. Att träffa samma grupp vid ett flertal tillfällen kan öka tryggheten och ge verktyg i ditt fortsatta läkande.

Start: Vecka 8, tisdag 22/2 kl. 17.30-19.30.
Gruppen startar när vi har tillräckligt många anmälda och ses sedan varannan vecka under 8 tillfällen.

Antal deltagare: minst 3 – max 6
Gruppen leds av stödperson Gunilla.

Intresseanmälan snarast till kansliet: medlem@rise-sverige.se och senast 4/3.

————–

Sluten stödgrupp för män

Denna grupp är till för aktiva stödmedlemmar.

Att möta andra gör det ofta tydligt att vi delar liknande upplevelser och konsekvenser. Att träffa samma grupp vid ett flertal tillfällen kan öka tryggheten och ge verktyg i ditt fortsatta läkande.

Start: Vecka 8, torsdag 24/2 kl. 18.00-20.00.
Gruppen startar när vi har tillräckligt många anmälda och ses sedan varannan vecka under 8 tillfällen.

Antal deltagare: minst 3 – max 6
Gruppen leds av stödperson Tomas.

Intresseanmälan snarast till kansliet: medlem@rise-sverige.se  och senast 7/3.

Hur fungerar stödgrupper i Rise?

I denna grupp är ni samma deltagare alla gånger. Det är därför viktigt att du planerar för att kunna delta vid samtliga tillfällen av omtanke för de andra deltagarna i gruppen. I stödgruppen arbetar ni med det vi kallar för rundor där var och en får precis lika mycket tid för att prata om det som känns viktigt. Kanske vill du berätta om vad du utsatts för, eller kanske prata om något som känns viktigt där du befinner dig idag.

Det är också okej att du är tyst på din tid om du vill det. Syftet med stödgruppen är ge dig en möjlighet till att bryta tystnaden och öva på att sätta ord på dina upplevelser, känslor och behov. I mötet med andra utsatta släpper ofta mycket av de känslor vi bär på av skam och skuld, vilket kan kännas stärkande, läkande och ge ny kraft och hopp. Det är också värdefullt att känna att vi inte är ensamma om våra upplevelser.

I gruppen råder alltid fullständig tystnadsplikt. Det som sägs i gruppen stannar där.

Du använder din tid till det som känns viktigt för dig i stunden. Ingen kommenterar eller avbryter dig och vi värderar inte heller varandras upplevelser.

”Är väldigt tacksam för att ha fått denna möjlighet att komma vidare
i denna smärtsamma process med att bearbeta sina trauman.
Känner hopp vilket jag inte gjorde innan jag kom hit.”
//Tidigare deltagare i stödgrupp för män