Warning: Undefined variable $imageAlt in /customers/6/b/2/rise-sverige.se/httpd.www/wp-content/themes/rise-sverige/template-parts/content.php on line 32

Sluten stödgrupp för dig med kvinnliga förövare


Att ha utsatts för sexuella övergrepp som barn ger konsekvenser som kan vara svåra att förstå. Både för oss som utsatts, men också för andra runtomkring. Det vi varit utsatta för påverkar och förändrar oss i grunden.

Ibland kan det kännas hopplöst, men det går att må bättre!
Genom att använda olika verktyg kan vi att ta oss vidare och bearbeta det som hänt.
Ett sådant verktyg kan vara att gå i stödgrupp.

Alla våra stödgrupper genomförs digitalt tills vidare pga den rådande smittspridningen av Covid och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vad är temat för denna stödgrupp?
Tema för denna stödgrupp är ”utsatt av kvinna”. Det innebär att du som deltar i gruppen har erfarenheten av att ha haft en eller flera kvinnliga förövare. Du behöver inte endast haft kvinnliga förövare, men att ha varit utsatt av kvinnliga förövare blir den gemensamma nämnaren i denna grupp.

För mer information om denna stödgrupp samt alla våra andra aktuella slutna stödgrupper, se utskick i februari för dig som är medlem i Rise.
Om du ännu inte är medlem i Rise, blir du det här