Se mig! Medlemsundersökning 2017


Under senhösten 2017 genomförde Rise en medlemsundersökning kring vårdens bemötande och tillgång till specialiserad traumabehandling.
Här finner du en rapport som innehåller en sammanställning av de resultat som undersökningen gav:

medlemsenkät-rise-höst2017

Lämna sidan

close