Warning: Undefined variable $imageAlt in /customers/6/b/2/rise-sverige.se/httpd.www/wp-content/themes/rise-sverige/template-parts/content.php on line 32

Rise skriver på GP-debatt, 26 juli


Rise skriver i Göteborgs-Posten debatt idag tillsammans med flera andra barnrättsaktörer. För att motarbeta detta samhällsproblem, med sexuella övergrepp på barn, behöver vi en sammanhållen kedja i samhället som faktiskt fungerar. Från kunskap på alla nivåer, till såväl rättssystem som vård för den som tar steget och bryter tystnaden om sin utsatthet. Oavsett i vilken ålder det är möjligt.
Vi framför vikten av att det inom det svenska rättsväsendet behövs en rättssäkerhet som skyddar sexualbrottsutsatta barn och unga – och exemplifierar när rättssystemet sviker gång på gång.
Vi menar även att sveket handlar om att alldeles för många som sitter på en maktposition inte ser mäns våld mot kvinnor och flickor som ett samhällsproblem. Oavsett en uppdaterad sexualbrottslagstiftning kommer kryphål för förövare fortsätta att finnas om inte hela rättsväsendet genomgår ett omfattande kunskapslyft rörande sexualbrott, barnperspektiv och konsekvenser för utsatta.
Ökad kunskap möjliggör objektiva bedömningar och minskar risken för att fler barn ska bli svikna av rättssystemet.
Vi kräver därför att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över kunskapshöjande insatser för hela rättsväsendet i stort.