Warning: Undefined variable $imageAlt in /customers/6/b/2/rise-sverige.se/httpd.www/wp-content/themes/rise-sverige/template-parts/content.php on line 32

Rise-podden om att utsättas som pojke


Under 2023 spelades nya avsnitt in av omtyckta Rise-podden. I denna omgång av programmet möter vi vuxna som utsatts sexuellt som barn och som delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser.

Utsatt som pojke
I det­ta av­snitt med tema män som ut­satts sex­u­ellt som barn pra­tar vi med tre män – Jör­gen, Kristof­fer och To­mas – som alla ut­satts sex­u­ellt som barn.

Vi får ta del av de­ras per­son­li­ga upp­le­vel­ser av ha ut­satts som barn. Hur det var att leva en­sam med hem­lig­he­ten om att ha ut­satts, vil­ka lång­sik­ti­ga kon­se­kven­ser ut­satt­he­ten or­sa­kat, vägar till läk­ning som gjort skill­nad och hur li­vet för­änd­rats ef­ter att de vå­gat bry­ta tyst­na­den och söka stöd.
Pro­gram­le­da­re: Gu­nil­la Sunn­ros

Här är en länk för att lyss­na på av­snit­tet på Spo­ti­fy.