Rise i P4 Kronoberg om brist på traumabehandling


Rise modiga medlemmar i Växjö lyfter i P4 Kronoberg problemet med brist på tillgänglig, skonsam, offentligt finansierad och specialiserad traumabehandling för den som utsatts för incest i barndomen. Tyvärr ser inte bilden mycket bättre ut i andra delar av landet.

Rise i P4 Kronoberg 180426