Rise-dagen 2021 Save the date

Vet du vem som utsatts sexuellt som barn?

Idag finns det över en halv miljon vuxna i Sverige som utsatts för sexuella övergrepp som barn, enligt en befolkningsundersökning gjord av Nationellt centrum för kvinnofrid 2014. Det är svårt att se på utsidan vem som bär på denna svåra erfarenhet.

Den 1 oktober 2021 anordnar vi ännu en gång Rise-dagen. En dag full av viktiga föreläsningar i ämnet, paneler med yrkesverksamma kring exempelvis kroppsbaserat stöd, kring långsiktiga konsekvenser såsom missbruk, självskadebeteenden och annat. Vi kommer att göra internationella utblickar, ta del av personliga berättelser och utifrån olika perspektiv erbjuda dig en djupare förståelse för detta ämne.

Detta är en dag du inte vill missa om du i ditt arbete möter, eller kan tänkas möta, vuxna som utsatts sexuellt som barn. Även du som själv varit utsatt, är närstående eller intresserad av dessa frågor som medmänniska kommer att ha stor glädje av dagens innehåll.

Dagen är kostnadsfri eftersom vi vill sprida denna ofta livsavgörande kunskap till så många som möjligt.

Rise-dagen äger rum i Medborgarhuset vid Odenplan i Stockholm, I samarbete med Medborgarskolan i Stockholm. Du kan delta fysiskt eller digitalt och hela eller delar av dagen.

Spara datumet i din kalender redan nu och du kan också skriva ett hej till oss på:
info@rise-sverige.se, så får du en personlig inbjudan när det är dags!

Mer information och möjlighet till anmälan kommer i slutet av augusti.

Att utsättas för sexuella övergrepp som barn ger ofta omfattande skador fysiskt, psykiskt och känslomässigt med konsekvenser långt upp i vuxen ålder. Läs mer här om vanliga konsekvenser efter sexuella övergrepp i barndomen. Majoriteten av de som utsätts väntar i 20 år eller mer innan de för första gången berättar för någon om övergreppen. Det innebär ofta många år av svåra konsekvenser och lidande i ensamhet som följd. Att få tillgång till stöd och specialiserad behandling kan då vara livsavgörande.

I 40 år har vi i Rise erbjudit stöd för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn, läs mer om vår historia här. Allt stöd sker från en utsatt till en annan och tiotusentals stödsökande har fått stöd av föreningen sedan starten 1981.

Att få stöd genom att möta andra med liknande erfarenheter är ofta stärkande och kan reducera skam hos utsatta. Vårt mest centrala budskap är att vi vill förmedla hopp om att det går att må bättre efter det man utsatts för som barn och att det är fullt möjligt att få ett gott liv som vuxen, trots allt. I vårt arbete har vi sett detta hända om och om igen och det är ovärderligt! Här kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder.

Vi ser fram emot att möta dig i oktober!