Skillnad mellan stöd på Rise och behandling_231103