Kandidater till förtroendeuppdrag sökes!


Val till styrelsen hålls i samband med årsmötet i mars 2016. Såväl medlemmar som kvinnliga stödmedlemmar kan kandidera till förtroendeuppdrag i styrelsen. Vi söker även kandidater till förtroendeuppdrag i valberedningen samt som intern revisor, till dessa uppdrag kan bara våra medlemmar kandidera.

Vi behöver få in förslagen så snart som möjligt, senast 15 februari 2016. 

Kontakta oss på: valberedningen@rsci.nu