Warning: Undefined variable $imageAlt in /customers/6/b/2/rise-sverige.se/httpd.www/wp-content/themes/rise-sverige/template-parts/content.php on line 32

Digital stödgrupp för män


Nu startar vi en digital stödgrupp för dig

som är man och som utsattes för sexuella

övergrepp då du var barn

Att ha utsatts för sexuella övergrepp som barn ger konsekvenser som kan vara svåra att förstå. Både för oss som utsatts, men också för andra runtomkring.
Det vi varit utsatta för påverkar och förändrar oss i grunden. Ibland kan det kännas hopplöst, men det går att må bättre!
Genom att använda olika verktyg kan vi att ta oss vidare och bearbeta det som hänt.
Ett sådant verktyg kan vara att gå i stödgrupp. Alla våra stödgrupper genomförs digitalt tills vidare pga den rådande smittspridningen av Covid och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vem kan delta i denna stödgrupp?

I denna stödgrupp kan du delta om du är man och aktiv stödmedlem i Rise. Eftersom gruppen är digital och ses via videoverktyget Zoom så kan du bo varsomhelst.

Hur fungerar stödgruppen?

I denna grupp är ni samma deltagare alla gånger. Det är därför viktigt att du planerar för att kunna delta vid samtliga tillfällen av omtanke för de andra deltagarna i gruppen. I stödgruppen arbetar ni med det vi kallar för rundor där var och en får precis lika mycket tid för att prata om det som känns viktigt. Kanske vill du berätta om vad du utsatts för, eller kanske prata om något som känns viktigt där du befinner dig idag.

Det är också okej att du är tyst på din tid om du vill det. Syftet med stödgruppen är ge dig en möjlighet till att bryta tystnaden och öva på att sätta ord på dina upplevelser, känslor och behov. I mötet med andra utsatta släpper ofta mycket av de känslor vi bär på av skam och skuld, vilket kan kännas stärkande, läkande och ge ny kraft och hopp. Det är också värdefullt att känna att vi inte är ensamma om våra upplevelser.

I gruppen råder alltid fullständig tystnadsplikt. Det som sägs i gruppen stannar där.

Du använder din tid till det som känns viktigt för dig i stunden. Ingen kommenterar eller avbryter dig och vi värderar inte heller varandras upplevelser.

Vem leder stödgruppen?

Alla stödgrupper i Rise leds av utbildade stödpersoner som har egen erfarenhet av att ha varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Denna grupp leds av en stödkvinna och en stödman tillsammans.

När är gruppen?

Dag och tid: 4 ggr på torsdagar kvällar, jämna veckor.
Gruppen startar i början av maj.

Antal deltagare: minst 3 – max 6
Sista anmälningsdag: 29/4

För mer information, anmälan och frågor: info@rise-sverige.se

”Även hur rädd man är, även hur mycket smärta och sorg man
känner så finns det alltid hjälp. För utan andra kommer man inte framåt.
Detta ställe har gett mig modet att våga ta tag i problemen.
Jag önskar att alla som blivit utsatta kan känna det jag känner när jag är här.
Det är ett lugn och samhörighet.”
//Tidigare deltagare i stödgrupp för män


”Är väldigt tacksam för att ha fått denna möjlighet att komma vidare

i denna smärtsamma process med att bearbeta sina trauman.
Känner hopp vilket jag inte gjorde innan jag kom hit.”
//Tidigare deltagare i stödgrupp för män