Warning: Undefined variable $imageAlt in /customers/6/b/2/rise-sverige.se/httpd.www/wp-content/themes/rise-sverige/template-parts/content.php on line 32

Digital sluten stödgrupp för dig som är närstående till någon som har utsatts sexuellt som barn


Att ha utsatts för sexuella övergrepp som barn ger konsekvenser som kan vara svåra att förstå. Både för den som utsatts, men också för andra runtomkring. Det är därför viktigt att även du som lever nära någon som utsatts får möjlighet till stöd och kunskap om konsekvenserna efter sexuella övergrepp i barndomen.

Vem kan delta?
Du som är närstående till någon som utsatts sexuellt som barn kan delta i den här gruppen. Närstående kan exempelvis vara en partner, förälder, barn, syskon, släkting eller vän. Gruppen ses digitalt genom videoverktyget Zoom, därför spelar det ingen roll var du bor. För att delta i stödgruppen behöver du vara eller bli stödmedlem i Rise. Om du inte redan är det kan du bli det här.

Start: Vecka 18, måndag 2/5 kl. 18.00-20.00

Gruppen ses varannan vecka under totalt 4 tillfällen.
Alla tillfällen sker digitalt via videoverktyget zoom.

Intresseanmäl dig snarast till kansliet: medlem@rise-sverige.se

OBS! Innan du får en eventuell plats i gruppen kommer Rise stödsamordning att kontakta dig för ett kort samtal.

 Hur fungerar stödgruppen?
Stödgruppen pågår under 2 timmar en viss veckodag vid ett antal förbestämda tillfällen. Se datum och tider ovan.

I de slutna stödgrupperna är ni samma deltagare alla gånger. Det är därför viktigt att du planerar för att kunna delta vid samtliga tillfällen av omtanke för de andra deltagarna i gruppen.

I stödgruppen arbetar ni med det vi kallar för rundor där var och en får precis lika mycket tid för att prata om det som känns viktigt. Kanske vill du berätta om vad du utsatts för, eller kanske prata om något som känns viktigt där du befinner dig idag.
Det är också okej att du är tyst på din tid om du vill det.

Syftet med stödgruppen är ge dig en möjlighet till att bryta tystnaden och öva på att sätta ord på dina upplevelser, känslor och behov. I mötet med andra utsatta släpper ofta mycket av de känslor vi bär på av skam och skuld, vilket kan kännas stärkande, läkande och ge ny kraft och hopp. Det är också värdefullt att känna att vi inte är ensamma om våra upplevelser.

I gruppen råder alltid fullständig tystnadsplikt. Det som sägs i gruppen stannar där. Du använder din tid till det som känns viktigt för dig i stunden. Ingen kommenterar eller avbryter dig. Vi ger inte varandra råd och vi värderar inte heller varandras upplevelser. 

 

Vem leder stödgruppen?
Alla stödgrupper på Rise leds av utbildade stödpersoner som har egen erfarenhet av att ha varit utsatta för sexuella övergrepp som barn.

 

Hur fungerar det tekniskt?
Vi använder oss av det internetbaserade verktyget Zoom. Då du anmält dig till stödgruppen och fått bekräftelse om plats så kommer du att behöva ladda ner programvaran om du inte redan gjort det. Du kommer att få instruktioner för detta skickade till dig med e-post i samband med bekräftelsen om plats.

Innan varje tillfälle får du sedan en länk skickad till dig via e-post. Du trycker på länken för att komma in i mötet när det är dags och stödpersonen kommer sedan att släppa in dig i stödgruppen och ge dig fortsatta instruktioner.

För att kunna delta i stödgruppen behöver du en god internetuppkoppling samt en dator, platta eller telefon med en fungerande kamera och mikrofon. Allra helst dator eller platta, i sista hand telefon.

Har du inte en fungerande kamera eller telefon så kommer du inte att kunna stanna kvar i mötet – med hänsyn till tryggheten för de andra deltagarna.

 

Jag vill vara anonym, går det?
Om du vill får du vara anonym genom att ange ett alias under själva gruppen. Däremot måste din kamera/video alltid vara påslagen så att du syns.

 

Hur vet jag att det är tryggt att delta, när vi inte är i samma rum och kan stänga dörren om oss?Alla som deltar i stödgruppen åtar sig att alltid ha en dator, platta eller telefon med kamera och mikrofon. Alla har sin kamera och mikrofon på under hela mötet och lovar att vara i ett rum där ingen annan finns.

Alla som deltar i gruppen gör, precis som alltid på Rise, ett tystnadsåtagande om att allt som sägs i gruppen också stannar där.