Warning: Undefined variable $imageAlt in /customers/6/b/2/rise-sverige.se/httpd.www/wp-content/themes/rise-sverige/template-parts/content.php on line 32

Demonstration för bättre vård till sexuellt utsatta


Den 8 mars var Rise medarrangör till en demonstration i Stockholm för bättre vård för sexuellt utsatta. Vården är idag eftersatt, och inte baserad på de behov som sexuellt utsatta upplever sig ha av behandling som bidrar till läkning ett skonsamt och effektivt vis. De metoder som rekommenderas av landstinget har dålig evidens för den som är svårt traumatiserad av sexuella övergrepp. Ett trauma som ofta varit förenade med en rädsla för livet och inte sällan kommer tillsammans med andra svåra trauman.

Vi kräver att landstinget och beslutfattare lägger fokus på att dels inrätta mottagningar specialiserade på att ge vård och traumabehandlingar för sexuellt utsatta, samt att medel prioriterad för att ta fram nya evidens – med utgångspunkt från det utsatta upplever fungerar. Det är inte etiskt att tvinga utsatta till traumabehandlingar som upplevs outhärdliga – samtidigt som att många vittnar om andra behandlingar som gör stor och välgörande skillnad men som idag saknar evidens OCH offentligt finansiering.

En film från demonstrationen finns här:
Video från demonstration 8 mars

I samband med läkarmötet hölls också Kvinnliga Läkares Förening ett möte dit Rise och andra aktörer var inbjudna för att berätta om det vi ser kring vården av sexuellt utsatta. Efter mötet bildades glädjande nog en läkarförening från olika specialiteter i syfte att arbeta för bättre vård för sexuellt utsatta samt att sprida kunskap inom den egna yrkeskåren.

Här finns en film från läkarmötet:
Film från läkarmöte 8/3-19

I samband med dessa aktiviteter ordnades också med en namnlista för att protestera mot den bristande vården för sexuellt utsatta. Listan har nu passerat 500 underskrifter, och fler behövs. Signera den därför gärna och dela den också vidare till andra. Sexuellt våld angår oss ALLA!

Namnlista för bättre vård för sexuellt utsatta