Tidskriften Spegeln

I vår tidskrift Spegeln skriver vi om sexuella övergrepp i barndomen och dess konsekvenser. Vi speglar våra medlemmars verklighet och informerar och debatterar kring frågor som rör sexuella övergrepp. Spegeln riktar sig både till våra medlemmar och till andra som berörs av dessa frågor. Den går ut till flertalet prenumeranter, bland dem återfinns bland annat sjukhusbibliotek och vårdinrättningar.

Både medlemmar och stödmedlemmar är välkomna att skriva i Spegeln. Av insänt material väljer redaktionen ut vad som ska publiceras i tidningen. Sänd ditt bidrag till redaktionen@rise-sverige.se.

Spegeln ingår i medlemsavgiften hos Rise, men du kan också prenumerera på bara tidningen eller köpa enstaka nummer. Senaste fyra numren kostar 50 kr styck och äldre nummer 25 kr styck (porto tillkommer). Maila kansli@rise-sverige.se och skriv vilka nummer du vill beställa, ditt namn och din adress.

Senaste numret

Nr. 3 2020 – Tema Mammor

Äldre nummer

2020

Nr 1 – Kontroll     •     Nr 2 – Syskon

    

2019

Nr 1 – Sömn

 
2018

Nr 1 – Tandläkarrädsla

 
2017

Nr 1 – Föräldraskap     •     Nr 2 – Smärta

   

 
2016

Nr 1 – Hjärnan     •     Nr 2 – Förändring     •     Nr 3 – Kaos

16-1   16-2   

2015

Nr 1 – Minnen     •     Nr 2 – Förövare     •     Nr 3 – Bryta tystnaden     •     Nr 4 Traditioner

15-1   15-2   15-3   15-4

2014

Nr 1 – Expansion     •     Nr 2 – Kreativitet     •     Nr 3 – Konfrontation     •     Nr 4 – Ensamhet

14-1   14-2   14-3   14-4

2013

Nr 1 – Att vara eller inte vara ett offer     •     Nr 2 – Skuld och skam     •     Nr 3 – Dissociation     •     Nr 4 – Kärlek

13-1   13-2   13-3   13-4

2012

Nr 1 – Tillit     •     Nr 2 – Ord, befriande eller förtryckande     •     Nr 3 – Identitet     •     Nr 4 – Sexualitet

12-1   12-2   12-3   12-4

2011

Nr 1 – Det första steget     •     Nr 2 – Att våga     •     Nr 3 – Gemenskap     •     Nr 4 – Och sedan…

11-1   11-2   11-3   11-4

2010

Nr 1 – Mönster     •     Nr 2 – Ljus och värme     •     Nr 3-4 – Rsci:s historia

10-1   10-2  10-3&4

2009

Nr 2 – Kropp och själ     •     Nr 3 – Kvinnliga förövare     •     Nr 4 – Motstånd

2008

Nr 1 – Lust     •     Nr 2 – Överlevnadsstrategier     •     Nr 3 – Barn     •     Nr 4 – Rituella övergrepp

2007

Nr 1 – Moderskap     •     Nr 2 – Ensamhet     •     Nr 3 – Internet     •     Nr 4 – Gränser

2006

Nr 1 – Sexualitet     •     Nr 2 – Min självbild     •     Nr 3 – Vändpunkter     •     Nr 4 – Att veta men inte minnas

2005

Nr 1 – Att bryta med familjen     •     Nr 2 – Terapi     •     Nr 3 – Sorg     •     Nr 4 – Rädsla