Vill du sitta i vår styrelse?


Rise valberedning söker kandidater till förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som intern revisor. Val sker vid Rise årsmöte i mars 2017.

Du som är medlem eller kvinnlig stödmedlem och intresserad av att fördjupa ditt engagemang i föreningen är välkommen att höra av dig till valberedningen@rise-sverige.se för vidare information.