Du har väl inte missat Rise-podden?

För den som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen kan det vara livsavgörande
att få ta del av erfarenheter och upplevelser hos andra med liknande erfarenheter.

Gång på gång visar det sig att det är en av de mest kraftfulla insatserna för att minska förlamande skam
och skuld som alla utsatta känner igen sig i och som ofta varit en viktig anledning till att många år förflutit
innan man berättar för första gången. Därför har vi tagit fram Rise-podden, där 3 medlemmar modigt och
öppenhjärtigt delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser som barn och som vuxen kring följande teman:

1 – Ursprungsfamiljen

2 – Skam

3 – Sexualitet

4 – Konfrontation

Rise-podden är också värdefull för dem som inte varit utsatta men som vill förstå mer om detta svåra ämne,
för att kunna ge stöd och aktivt förebygga att fler barn utsätts.

Du hittar exempelvis Rise-podden här: https://www.podcasts.com/rise-podden

Rise-podden finns också via alla vanliga plattformar för podcasts, exempelvis Soundcloud eller Podcaster.
Sök på Rise-podden!