Medlemsaktiviteter

Medlemsaktiviteterna hos Rise är endast öppna för kvinnor över 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen och är medlemmar i Rise. För att få delta i verksamheten behöver du också ha haft ett första personligt samtal med en av våra stödkvinnor. Vårt mål är att erbjuda aktiviteter både för dig som är ny hos Rise och befinner dig i en mer akut bearbetningsfas, men också för dig som har kommit lite längre i din läkningsprocess och har andra behov av personlig utveckling.

Är du utsatt man eller anhörig till någon utsatt kan du bli stödmedlem för att få delta i en stödgrupp för män alternativt för anhöriga.

 

Öppna och slutna stödgrupper

I våra stödgrupper utgår vi från rundor där var och en berättar om sina upplevelser och erfarenheter, alla deltagare får lika mycket tid att prata. Deltagarna i gruppen kan stötta varandra, spegla sina erfarenheter i varandras upplevelser och hjälpas åt att förändra sin livssituation. Vi har både öppna och slutna stödgrupper som träffas regelbundet. Den öppna stödgruppen är ledarledd och ingen föranmälan krävs. Det finns två typer av slutna stödgrupper, antingen ledarledd eller ledarlös, där det är samma deltagare varje gång.

OBS! För närvarande är alla våra fysiska grupper, caféer och andra typer av träffar inställda med anledningen av den pågående smittspridningen av Coronaviruset. Vi har påbörjat arbete med stödgrupper via video som tillfällig ersättning till våra fysiska träffar. Som medlem får du kontinuerligt uppdaterad information om detta.

Aktuella stödgrupper:

Stockholm – Öppen stödgrupp, Sluten ledarlös stödgrupp, Stödgrupp för män, Blandgrupp (för män och kvinnor)
Kontakt: stod@rise-sverige.se

Malmö – Sluten ledarledd stödgrupp
Kontakt: malmo@rise-sverige.se

Göteborg – Sluten ledarledd stödgrupp
Kontakt: goteborg@rise-sverige.se

Varberg – Sluten ledarledd stödgrupp
Kontakt: varberg@rise-sverige.se

Falkenberg – Sluten ledarledd stödgrupp
Kontakt: falkenberg@rise-sverige.se

Uppsala – Sluten ledarledd stödgrupp
Kontakt: uppsala@rise-sverige.se

Bollnäs – Sluten ledarledd stödgrupp
Kontakt: bollnas@rise-sverige.se

Sundsvall – Sluten ledarledd stödgrupp
Kontakt: sundsvall@rise-sverige.se

Lund – Sluten ledarledd stödgrupp
Kontakt: lund@rise-sverige.se

Finns ingen grupp för dig där du bor? Maila stod@rise-sverige.se och meddela oss att du är intresserad av att börja i stödgrupp, har vi tillräckligt många deltagare på en ort finns ofta möjligheten att starta en stödgrupp.

 

Café

Några eftermiddagar/kvällar per termin har vi café på Rise i Stockholm. Caféet inleds med en aktivitet, exempelvis en föreläsning, meditation eller någon kreativ aktivitet. Efter det finns möjlighet att stanna kvar och ta en fika, prata med andra medlemmar, låna böcker i biblioteket eller bara sitta en stund i tystnad.

 

Bibliotek

Vi har ett bibliotek med både skön- och facklitteratur samt tidskrifter om ämnen som berör våra medlemmar. Vi har också forskningsartiklar, filmer, ljudböcker och CD-skivor som du kan låna hem.

 

Kurser

Vi anordnar under årets gång olika kurser och workshops för våra medlemmar. Vi har bland annat haft kurser i yoga, sorgbearbetning, bildterapi, självförsvar, Courage to Heal och frigörande dans.

 

Läger

Vi arrangerar läger för våra medlemmar två gånger per år, under några dagar på hösten och några dagar på vintern. Under trygga former träffas medlemmar från hela landet för att få hjälp att samtala om och bearbeta sina upplevelser och erfarenheter.

 

Spegeln

Som medlem har du möjlighet att lämna in bidrag, exempelvis text, illustrationer och fotografier, till vår tidskrift Spegeln.

 

Medlemsmöten

Ett par gånger om året har vi medlemsmöte då vi diskuterar föreningens verksamhet, etik och policy. Som medlem i Rise har du stor möjlighet att påverka vår verksamhet och vad vi ska erbjuda våra medlemmar.