Vår verksamhet

Vår verksamhet består av två delar, den ena är vår stödverksamhet och den andra är vårt opinionsbildande informationsarbete.

Stödverksamheten består bland annat av vår stödlinje som är öppen för alla samt våra medlemsaktiviteter som endast är öppna för kvinnor över 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen och är medlemmar i Rise. Är du utsatt man eller anhörig till någon utsatt kan du bli stödmedlem för att få delta i en stödgrupp för män alternativt för anhöriga.

Informationsarbetet sker bland annat genom vår tidskrift Spegeln där vi skriver om sexuella övergrepp i barndomen och dess konsekvenser. Vi håller också föreläsningar för yrkesverksamma som möter kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen samt medverkar på evenemang som handlar om sexuella övergrepp.

Är du intresserad av att komma på studiebesök hos oss? Kontakta gärna vårt kansli på kansli@rise-sverige.se.