Stödgrupp i Göteborg och Falun


I vår startar vi stödgrupper i både Göteborg och Falun! Stödgrupperna är öppna för kvinnor över 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. I våra stödgrupper utgår vi från rundor där var och en berättar om sina upplevelser och erfarenheter, alla deltagare får lika mycket tid att prata. Deltagarna i gruppen kan stötta varandra, spegla sina erfarenheter i varandras upplevelser och hjälpas åt att förändra sin livssituation. Stödgruppen leds av en stödkvinna med egen erfarenhet av sexuella övergrepp i barndomen.

Är du intresserad av att delta? Kontakta stod@rise-sverige.se för att få mer information.

Lämna sidan

close