På besök i Oslo


oslo2  oslo1  oslo3

Rise har varit i Oslo och deltagit i 30-årsjubilumet för Stöttecentrum mot Incest, som ägde rum i rådhuset i närvaro av drottning Sonia. På kvällen fortsatte firandet i Stöttecentrums lokaler. Dagen efter deltog vi också i ett studiebesök där Stöttecentrum pratade om hur stödet ser ut i Norge för den som har utsatts för incest.