För anhöriga

Sexuella övergrepp i barndomen påverkar inte bara personen som har blivit utsatt utan också dennes anhöriga, inte minst personens partner. Det viktigaste för dig som anhörig att tänka på är att du inte är ansvarig för det som hände när din närstående var barn och inte heller hur denne mår idag. Det enda du är ansvarig för är ditt eget välbefinnande och hur du agerar gentemot och förhåller dig till din närstående i nutid. Du kan bara vara ett stöd och finnas där, du kan inte läka åt den varit utsatt, hur gärna du än vill. Egenskaper som snällhet, medkänsla, omsorg och hänsynstagande kan göra dig som anhörig extra utsatt då personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen ibland är gränslösa och omedvetet kan utnyttja din välvilja.

För anhöriga att tänka på:

  • Praktisera sund egoism, för att kunna stödja någon annan måste du må bra själv.
  • Lär dig att sätta gränser och håll dem, för er bådas skull.
  • Ta inte på dig ansvar för saker som inte är dina att ta ansvar för.
  • Se till att skaffa ett nätverk som du kan få stöd av.
  • Visa din svaghet, ingen kan vara trygg och stark jämt, så våga berätta när du inte mår bra.
  • Anpassa dig inte till den andres kontrollbehov utan förklara istället vad konsekvenserna av detta blir för dig.