Stadgar

Stadgar gällande från 2005-03-13. Reviderade 2006, 2008, 2012, 2015 och 2018.
Senast reviderade 2020-05-19.

Stadgar_Rise_20Stadgar_Rise_2020_200519