Beställa material

Vill du veta mer om något av de områden vi arbetar med finns möjlighet att beställa broschyrer och böcker från oss. Maila kansli@rise-sverige.se och skriv vad du vill beställa, ditt namn och din adress.

Material att beställa (porto tillkommer):

  • Att ha varit utsatt för sexuella övergrepp – Broschyr om skador och symptom efter sexuella övergrepp samt vägar till läkning. 1 ex gratis, ex därutöver 5 kr.
  • Att överleva övergrepp, 18 kvinnor berättar – Antologi med texter skrivna av medlemmar i Rise, 2014. Medlemmar 20 kr, icke medlemmar 40 kr.
  • Här bor jag – Antologi med kvinnors berättelser om incest, rituella och andra sexuella övergrepp av Rise och Stödcentrum Bedas medlemmar, 2002. 25 kr.
  • Spegelprojektet – Terapi med kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Häfte av Rise, 1997. 30 kr.
  • Courage to heal – Häfte om att i grupp bearbeta konsekvenserna av sexuella övergrepp, ett projekt med ledarledda terapigrupper med skriv- och bildövningar och teman. Av Rise, 1998. 30 kr.
  • Incest och andra sexuella övergrepp – Omfattande självhjälpsbok av Ellen Bass och Laura Davis, Ica Bokförlag, 2005. 50 kr (ord. pris 139 kr).
  • Från övergrepp till grepp över livet – Häfte om att bearbeta traumatiska upplevelser av sexuella övergrepp i barndomen. Av Folkhälsoinstitutet. Gratis.
  • Information till partner – Häfte om att vara partner eller anhörig till någon som har varit utsatt för sexuella övergrepp. Från Stödcentrum mot incest Oslo. 10 kr.
  • Spegeln – Rise tidsskrift om sexuella övergrepp i barndomen. Senaste 4 numren 50 kr/st, äldre nummer 25 kr/st.