Om oss

Rise är en medlemsförening vars viktigaste uppgift är att erbjuda stöd och hjälp till självhjälp åt vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. För att bli medlem ska du vara kvinna över 18 år och ha varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen. Är du utsatt man kan du bli stödmedlem för att få delta i våra stödgrupper för män. Vi arbetar utöver stödverksamheten opinionsbildande med att informera om sexuella övergrepp i barndomen samt om konsekvenserna för den vuxne. Våra lokaler ligger centralt i Stockholm, men vi har många medlemmar runt om i Sverige och samarbetar med både nationella och regionala organisationer som arbetar med frågor som rör sexuella övergrepp.

Vår värdegrund utgår från:

  • Omtanke – alla våra medlemmar är välkomna på lika villkor, att empati och känslomässig närvaro är fokus i bemötandet och att alla våra medlemmar är medsystrar som stöttar varandra.
  • Respekt – ett ja är ett ja och ett nej är ett nej, det är tillåtet att vara den man är. Var och en har tolkningsföreträde till sin egen historia utan att bli ifrågasatt.
  • Frizon – Rise ska vara en trygg plats som är avskild från tillvaron i övrigt. Hos oss behöver man inte förklara sig utan kan bara kravlöst få vara, en plats där det råder tystnadsplikt och anonymitet.
  • Individen i centrum – var och en tar eget ansvar för sin läkning, men vi stöttar och finns till för varandra i det arbetet.