Se mig! Medlemsundersökning 2017

Under senhösten 2017 genomförde Rise en medlemsundersökning kring vårdens bemötande och tillgång till specialiserad traumabehandling.
Här finner du en rapport som innehåller en sammanställning av de resultat som undersökningen gav:

medlemsenkät-rise-höst2017