Rise i Uppsala Nya Tidning idag

Med anledning av vår lokala stödgrupp i Uppsala skrev Uppsala Nya Tidning om oss idag, i den delen av tidningen som kallas ”Leva”. Det är ett fint och viktigt ställningstagande av Unt att lyfta fram denna viktiga och många gånger känsliga fråga, och på så sätt bidra till att fler får kunskap om att detta sker, att de inte är ensamma och att hjälp och stöd finns.

Rise i Uppsala Nya Tidning