Valberedningens förslag inför Rise årsmöte 28 april 2022