Nedan återfinns samtliga aktuella handlingar inför årsmöte i Rise den 19 april 2020.

För frågor eller information, kontakta: info@rise-sverige.se

RISE_Zoom_manual_v2

Dagordning Rise årsmöte 19 april 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovising_Rise_2019_scannad

Verksamhetsplan 2020-2022

Förslag_Budget Rise 2020_årsmöte

Valberedningens förslag inför Rise årsmöte 19 april 2020

Proposition för stadgeändring

Stadgar_Rise_2020_förslag

revisiorsutlåtande_Rise_avs2019